تابلوی اعلانات

آرشیو
تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۳۲۳۲۳
فکس: ۰۲۱-۸۸۹۱۳۷۶۶
آدرس ایمیل: binesh.azmoon@gmail.com

رزرو کلاس های حضوری

لطفاً برای ورود به بخش ثبت نام کلاس های حضوری، رشته تحصیلی خود را از منو زير انتخاب کنيد و بروی گزينه نمايش لیست کليک کنيد.
رشته تحصیلی : نمایش لیست ورود به سایت
برنامه زمانبندی کلاس های جاری   رشته: مهندسی برق (تهران)
نام کلاس نام استاد نام کد روز/ساعت برگزاری تعداد ساعات شهریه (T) رزرو
ریاضی مهندسی دكتر معتقدي A جمعه ۲۰-۱۵ ۶۵ *
ریاضی مهندسی دكتر معتقدي B چهارشنبه ۱۴:۳۰-۸:۳۰ ۶۵ *
معادلات دكتر معتقدي A جمعه ۱۵-۱۲ ۴۰ *
مدار الکتریکی دکتر شیرین... A پنجشنبه ۲۰:۳۰-۱۴:۳۰ ۸۰ *
مدار الکتریکی دکتر شیرین... B چهارشنبه و جمعه ۱۶-۱۲ ۸۰ *
الکترونیک استاد باغستانی A چهارشنبه۱۱:۳۰-۷:۳۰/جمعه۱۱:۳۰-۷:۳۰ ۸۰ *
الکترونیک استاد باغستانی B پنجشنبه ۲۰:۳۰-۱۴:۳۰ ۸۰ *
کنترل خطی دکتر شیرین... A چهارشنبه۱۱:۳۰-۷:۳۰/جمعه۱۱:۳۰-۷:۳۰ ۸۰ *
کنترل خطی دکتر شیرین... B چهارشنبه۱۱:۳۰-۷:۳۰/جمعه ۲۰:۳۰-۱۶:۳۰ ۸۰ *
کنترل خطی دکتر شیرین... C چهارشنبه۲۰:۳۰-۱۶:۳۰/جمعه ۲۰:۳۰-۱۶:۳۰ ۸۰ *
کنترل خطی دکتر شیرین... D چهارشنبه۲۰:۳۰-۱۶:۳۰/جمعه ۱۱۰:۳۰-۷:۳۰ ۸۰ *
سیگنال دکتر شیرین... A پنجشنبه ۱۴-۸ ۸۰ *
سیگنال دکتر شیرین... B سه شنبه ۲۰:۳۰-۱۴:۳۰ ۸۰ *
مغناطیس استاد باغستانی A چهارشنبه۲۰:۳۰-۱۶:۳۰/جمعه ۲۰:۳۰-۱۶:۳۰ ۷۵ *
مغناطیس استاد باغستانی B پنجشنبه ۱۴-۸ ۷۵ *
آمار و احتمال دکتر قمی A شنبه۲۰و۲۷شهریور و ۳ مهر-۹ الی ۱۷ ۳۰ *
آدرس موسسه: بالاتر از میدان ولی عصر- کوچه ناصر- پلاک 23 - تلفن تماس: 88932323-021