تابلوی اعلانات

آرشیو
تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۳۲۳۲۳
فکس: ۰۲۱-۸۸۹۱۳۷۶۶
آدرس ایمیل: binesh.azmoon@gmail.com

گالری تصاویر

 • جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با همکاری موسسه بینش
 • جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با همکاری موسسه بینش
 • جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با همکاری موسسه بینش
 • جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با همکاری موسسه بینش
 • جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با همکاری موسسه بینش
 • جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با همکاری موسسه بینش
 • جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با همکاری موسسه بینش
 • جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با همکاری موسسه بینش
 • جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با همکاری موسسه بینش
 • جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با همکاری موسسه بینش
 • جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با همکاری موسسه بینش
 • جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با همکاری موسسه بینش
 • جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با همکاری موسسه بینش
آدرس موسسه: بالاتر از میدان ولی عصر- کوچه ناصر- پلاک 23 - تلفن تماس: 88932323-021