تابلوی اعلانات

آرشیو
تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۳۲۳۲۳
فکس: ۰۲۱-۸۸۹۱۳۷۶۶
آدرس ایمیل: binesh.azmoon@gmail.com
اخبار - نتایج آمون آزمایشی رشته شیمی اعلام شد. - اخبار

اخبار

۲۵ اسفند ۱۳۹۴
  نتایج آمون آزمایشی رشته شیمی اعلام شد.

نتایج آمون آزمایشی  رشته شیمی اعلام شد.

****** نكات مربوط به كارنامه صادر شده براي داوطلبان:********

* تاثير معدل در رتبه لحاظ گرديده است.

* نمودار پيشرفت ارائه شده در كارنامه، وضعيت شما را در آزمون ششم نسبت به پنج مرحله آزمون قبلي نشان ميدهد.

 *        منظور از بازه جمعيتي در كارنامه شهري است كه داوطلب در آن شهر آزمون داده ايد.

       *  دو رتبه براي داوطلبان اعلام شده است يكي با احتساب پاسخ هاي غلط (نمره منفي) و ديگري بدون آن.

      *  در اين كارنامه رتبه و نمره كلي داوطلب و همچنين درصد و رتبه در هر درس (با احتساب نمره منفي و بدون احتساب نمره منفي) به تفكيك اعلام شده است.

    * در اين كارنامه "ميانگين درصد تمام داوطلبان شركت كننده كشوري" در كل و در هر درس به تفكيك اعلام شده است.

  *بالاترين درصد در هر درس در اين كارنامه قابل مشاهده مي باشد.

وضعيت كيفي داوطلب در هر درس و در كل آزمون مشخص شده است مثلا A مثبت، نشان دهنده بهترين وضعيت   D منفي، نشان دهنده بدترين وضعيت مي باشد.

تاریخ آزمون بعدی:جمعه 20 فروردین ساعت 8 صبح

آدرس موسسه: بالاتر از میدان ولی عصر- کوچه ناصر- پلاک 23 - تلفن تماس: 88932323-021